• MIDO Eyewear Show 2019

  • MIDO Eyewear Show 2018

  • New York Optical Fair 2017

  • Hong Kong Optical Fair 2016

  • Hong Kong Optical Fair 2015

  • Hong Kong Optical Fair 2014

  • Hong Kong Optical Fair 2013

  • Guangzhou Optical Fair 2012